Congratulations to the winner of the design contest of the Phuket mascot. Mr.Surachart Yamkuntong, our Art Director, is one of the judges.

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ชนะการประกวดออกแบบมาสคอตจังหวัดภูเก็ตด้วยนะครับ ทางบริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสส่ง คุณสุรชาติ แย้มขุนทอง Art Director ของเราไปเป็น 1 ในกรรมการผู้ตัดสินในครั้งนี้ ขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และพันธมิตรภาคเอกชน ที่จัดโครงการประกวดในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนภาพลักษณ์และการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดภูเก็ต